Kasa Modeli H36


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009098    20281291       VESTEL NBONYXGAME 15,6"2GP-I3330-UU9B7 C H36
V15009099    20281292       VESTEL NB ONYXPRO 15,6"2GP-I5430-VU9P7 C H36  
V15009179    20281623       VESTEL NB ONYXGAME15.6"156MP-I350-UU9B C H36 
V15009229    20281688       VESTEL NBONYX PLUS15.6"156CP-P60-TU8B7 C H36  
V15009235    20281692       VSTL NBONYX GAME 15.6"156CP-I370-UU8B7 C H36  
V15009286    20281693       VSTL NBONYX PRO 15.6"156CP-I450-UU10P7 C H36 
V15009342    20281822       VSTL NB ONYX PRO 15.6" 156CP-I450-VU10 C H36  
V15009666    20281942       VESTEL NB ONYX EKO 156X-P620-B32-S7 C H36   URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009377    20281852       VSTL NBONYX PRO 15.6"156CP-I640-YU11P7 C
V15009378    20281856       VSTL NBONYXGAME15.6" 156CP-I380-UU8B7 C
V15009380    20281854       VSTL NBONYXPRO 15.6" 156CP-I460-VU10P7 C
V15009381    20281853       VSTL NB ONYX PLUS 15.6"156CP-P61-TU8B7 C
V15009611    20281906       VESTEL NB ONYX PLUS 156Z-P620-B32-B7 C
V15009614    20281908       VESTEL NB ONYX GAME 156Z-I5480-D50-P7 C


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009307    20281784       VSTL NB ONYXPLUS 15.6" 156CG-P61-TU8S7 C H36Y-L
V15009308    20281785       VSTL NB ONYXGAME 15.6"156CG-I370-TU8B7 C H36Y-L
V15009379    20281855       VSTL NBONYXGAME15.6" 156CG-I380-TU8B7 C H36Y-L
V15009696    20281961       VESTEL NB ONYX EKO 156Y-P620-B32-S7 C H36Y-LURUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009612    20281907       VESTEL NB ONYX PLUS 156Z-I3231-D32-B7 C
V15009613    20281910       VESTEL NB ONYX PLUS 156Z-I5241-D50-B7 C
V15009658    20281926       VESTEL NB ONYX GAME 156Z-İ7262-F64-P7 C
V15009699    20281958       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ5241-E50-B7 C
V15009827    20282044       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-B950-D50-B7 C
V15009828    20282045       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ5243-E50-B7 C
V15009844    20282046       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ3235-E50-B7 C
V15009988    20282128       VESTEL NB ONYXGAME156X-İ5245-F50-FD JV C
V15009991    20282132       VESTEL NB ONYX GAME 156XN-İ7267-F64-P7 C
V15009992    20282133       VESTEL NB ONYX GAME 156XN-İ5245-F50-P7 C
V15010140    20282202       VESTEL NB ONYX GAME 156XN-İ7267-F75-P7 C
V15010141    20282201       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-B960-D32-B7 C
V15009761    20282035       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ3235-E32-B7 C


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009760    20282036       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-B950-D32-B7 CURUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI  

V15009610    20281909       VESTEL NB ONYX EKO 156Y-P620-B25-S7 C
URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI  

V15009757    20282039       VESTEL NB ONYX EKO 156Y-C800-B25-S7 C
V15009763    20282033       VESTEL NB ONYX PLUS 156Y-B950-D32-B7 C
V15009849    20282043       VESTEL NB ONYX EKO 156Y-C800-B32-S7 C
V15009898    20282073       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ5243-E50-FD C
V15010139    20282203       VESTEL NB ONYX EKO 156Y-C820-B32-S7 C
V15010143    20282199       VESTEL NB ONYX PLUS 156Y-B960-D32-B7 C

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V15009990    20282116       VST NETBOOK ONYX 101Y-N260-B32-S7BEYAZ C
V15010144    20282198       VST NETBOOK ONYX 101Y-N260-B32-S7SİYAH C


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V15009700    20281957       VESTEL NB ONYX PLUS 156Y-B940-C32-B7 C
V15009701    20281955       VESTEL NB ONYX PLUS 156Y-İ3233-D32-B7 C
URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V15009845    20282052       VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ7264-FD-P7 C
V15009850    20282038       VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ5243-F50-P7 C
V15009851    20282037       VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ7264-F64-P7 C
V15009946    20282113       VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ5245-F50-P7 C
V15009947    20282114       VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ7267-F64-P7 C

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI   

V15009697    20281960       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ3233-D32-B7 C
V15009698    20281959       VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ5241-D32-B7 C

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15010270    20282255    VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ3311-D50-W8 C
V15010271    20282256    VESTEL NB ONYX PLUS 156X-B960-D32-W8 C
V15010272    20282257    VESTEL NB ONYX GAME 156XN-İ7363-F75-W8 C
V15010273    20282258    VESTEL NB ONYX GAME 156XN-İ5321-F50-W8 C
V15010517    20282298    VESTEL NB ONYX PLUS 156X-İ3312-D50-W8 CURUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009030    20281255       VESTEL ONYX 13,3" THIN & LIGHT C
V15009736    20281992       VESTEL NB ONYX 13.3V-U2700-C12-P7THIN RCKasa Modeli H36FF

Kasa Modeli H36Y-L

Kasa Modeli H36Y

Kasa Modeli A15HE

Kasa Modeli A15E

Kasa Modeli A15A

Kasa Modeli MB50

Kasa Modeli MB51

Kasa Modeli H90K

Kasa Modeli MB50IA1

Kasa Modeli MB55IN1-3

Kasa Modeli T30IL1
ANASAYFA
NOTEBOOK
AIO PC
TABLET

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15010274    20282259    VESTEL NB ONYX EKO 156Y-B960-D32-W8 C
V15010275    20282260    VESTEL NB ONYX EKO 156Y-D820-D32-W8 C
V15010518    20282299    VESTEL NB ONYX PLUS 156X-B970-D32-W8 C
V15010519    20282294    VESTEL NB ONYX EKO 156Y-B830-D32-W8 CKasa Modeli MB55II1

Kasa Modeli B14Y


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15010136    20282183      VESTEL ONYX ULTRABOOK 141Y-İ5317-F128S-P7
V15010269    20282254      VESTEL ONYX ULTRABOOK 141Y-İ5331-F128S-W8


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V10065873    20281179     NTB DA154MP VESTEL ONYXPRO15.4"P73-TU9B
V10062804    20280737     NB VESTEL ONYX PLUS 154MG-T42-TD6B


Kasa Modeli D154MG-MP
Kasa Modeli W765SUB

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15009100    20281233     VESTEL NB ONYXGAME15,6"156MP-P73-UU9B7 C
V15009137    20281590     VESTEL NB ONYX GAME 15.6"1GP-T45-TU8B7 C
V15009236    20281649     VESTEL NB ONYX GAME15.6"156MP-P75-UU9B C

ESKİ MODELLER

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V10061284    20280574    NTB VESTEL D154SG-T233-ZD3P
V10061271    20280578    NTB VESTEL D154SG-T237-ZD3P
V10061316    20280595    NTB VESTEL D154SG-T525-ZD5P
V10061247    20280605    NTB VESTEL D154SG-T71-ZD3P
V10061268    20280614    NTB VESTEL D154SG-T73-ZD3P
V10061291    20280621    NTB VESTEL D154SG-T81-ZD6P
V10061287    20280625    NTB VESTEL D154SG-T83-ZD5P
V10061262    20280632    NTB VESTEL D154SG-T93-TD5P
V10061276    20280581    NTB VESTEL D154SP-T237-ZD7P
V10061244    20280606    NTB VESTEL D154SP-T71-ZD5P
V10061312    20280620    NTB VESTEL D154SP-T73-TD6P
V10061288    20280623    NTB VESTEL D154SP-T83-ZD3P
V10061261    20280631    NTB VESTEL D154SP-T93-TD5P
       
       
       
       
      
       
      
       
       
       
       
       

Kasa Modeli D154SG-SP

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI  

V15009136    20281589      VESTEL NB ONYX PLUS 14.1" MG-T45-TU8S7 C 
V15009055    20281282      VESTEL NB ONYXBASE 14.1" MG-P87-VU11P7 C
V15009032    20281249      VESTEL NB ONYX BASE 14.1" MG-C90-ZU8S7 C
V15009033    20281250      VESTEL NB ONYX PLUS 14.1" MG-T44-TU8S7 C

Kasa Modeli M748SB
Kasa Modeli A15YA


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15010666    20282468      VESTEL NB ONYX EKO 156YU-C1000-B32-P7 C
V15010614    20282460      VESTEL NB ONYX EKO 156YU-B830-B32-P7 C


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V15010615    20282459       VESTEL NB ONYX GAME 156XU-İ5321-D50-P7 C


Kasa Modeli A15FB

Netbook 8.9 TTNET


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V10032296    20641483      N/B VESTEL RATIO PM 1600 CENTRINO
V10033849    20641948      N/B VESTEL RATIO (15") PM 1600 CENTRINO
V10034220    20641483      VESTEL RATIO NOTEBOOK
V10032297    20641484      VESTEL XPRESS NOTEBOOK  
V10033850    20641484      VESTEL XPRESS NOTEBOOK

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15010657    20282480      VESTEL NB ONYX PLUS 141YU-P987-D32-W8


Kasa Modeli 141YU
Kasa Modeli MB51IA1


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI 

V15009758    20282038      VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ5243-F50-P7 C
V15009759    20282037      VESTEL NB ONYX GAME 156X-İ7264-F64-P7 C


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10062553    20280839      NTB VESTEL 8.9 TTNET

Kasa Modeli M621UC-DC

BİLGİSAYAR

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10065873    20281179    NTB DA154MP VESTEL ONYXPRO15.4"P73-TU9B
V10062804    20280737    NB VESTEL ONYX PLUS 154MG-T42-TD6B                                
V10062983    20280825    NB VESTEL D154NG-T225-ZE4P
V10062984    20280824    NB VESTEL D154NG-T53-ZD4P
V10064367    20280926    NTB D154NG BLACK
V10064361    20280636    NTB D154NG FUME
V10065363    20280658    NTB D154NG GOLD
V10056490    20280094    NTB D154NG VESTEL (VESPAZ-1)
V10048601    20642949    NTB D154NG VESTEL 154NG-T205-(YD3M)
V10048600    20643320    NTB D154NP VESTEL 154NP-T225-(ZD4P)
V10060937    20280502    NTB VESTEL BIGBOSS D154NG-T13-ZD5S
V10051643    20643641    NTB VESTEL D154NG
V10067959    20281363    NTB VESTEL D154NG-T13-ZD1P-FB
V10067615    20281439    NTB VESTEL D154NG-T13-ZD3-FÜME
V10063623    20280922    NTB VESTEL D154NG-T205-YR1
V10067621    20281295    NTB VESTEL D154NG-T205-ZD3-SILVER
V10067622    20281443    NTB VESTEL D154NG-T206-YD4-GOLD
V10067623    20281444    NTB VESTEL D154NG-T225-YD3-SILVER
V10063627    20280925    NTB VESTEL D154NG-T235-YR1
V10067633    20281453    NTB VESTEL D154NG-T52-YD3-SILVER
V10067963    20281367    NTB VESTEL D154NG-T52-ZD3P-SILVER
V10067637    20281457    NTB VESTEL D154NG-T53-TD3-FÜME
V10067638    20281458    NTB VESTEL D154NG-T55-ZD3-SILVER
V10062985    20280662    NTB VESTEL D154NG-T56-YD2P
V10067646    20281463    NTB VESTEL D154NG-T72-ZD3-BJK
V10067644    20281462    NTB VESTEL D154NG-T72-ZD3-GOLD
V10067969    20281373    NTB VESTEL D154NG-T72-ZD5B-SILVER   
V10067648    20281465    NTB VESTEL D154NG-T74-TD3-SILVER       
Kasa Modeli D154NG-NP
Kasa Modeli D133NG

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10054241    20643896      NB VESTEL MIO 13.3NG-T213-ZD6P-MN11
V10056503    20280065      NB VESTEL MIO 133NG-T208-ZD5B


2014 YENİ ÜRÜN

Kasa Modeli T40 NEO


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10086823    20282531      VESTEL THINBOOK NEO T40-C10-R2-H5-W8


Kasa Modeli T50 ELITE


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10086804    20282532      VESTEL THINBOOK ELITE T50-C30-R4-H5-W8URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI  

V10062770    20643710      NTB VESTEL D141NG-T225-YE3P
V10056670    20281792      NTB D141NG VESTEL (VESPAZ-2)
V10052950    20643783      NTB VESTEL D141NG-T13-YD3X-EDGE
V10061593    20280636      NTB VESTEL D141NG-T13-YR1
V10061596    20280637      NTB VESTEL D141NG-T206-ZE5
V10061350    20280638      NTB VESTEL D141NG-T208-ZD3
V10061901    20280639      NTB VESTEL D141NG-T225-YE3
V10061898    20280640      NTB VESTEL D141NG-T23-YE1

Kasa Modeli D141NG
TELEVİZYON
Kasa Modeli D15NG - NP

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10042449                        N/B VESTEL PROMEGA PM 1.73GHZ


CEP TELEFONU

URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V15008980    20281181      VSTLNB ONYX BASE 15,6" 156MG-T43-TU8S7 C


Kasa Modeli W763S
Kasa Modeli T50 PRO


URUN KOD   PAZ KODU    URUN ADI

V10090215    20282639      VESTEL THINBOOK Pro T50-C50-R4-H5-W8-G2

Vestel DRİVER
www.Vesteldriver.com